• Địa Chỉ: Lầu 03 Toà nhà văn phòng, 60 Hoà Bình, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Email: info@honglonglaw.com

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ – Chuyên viên pháp lý

  • Cử nhân Luật – ĐH Luật HCM;
  • Đang tham gia Khóa đào tạo luật sư – Học viện Tư pháp;
  • Làm việc tại Công ty Luật TNHH Hồng Long từ năm 2023;
  • Trợ lý luật sư trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, tranh chấp đất đai…;
  • Trợ lý luật sư giải quyết các vụ án hình sự;
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư, doanh nghiệp và thừa kế;
  • Pháp chế doanh nghiệp.