• Địa Chỉ: Lầu 3 Tòa nhà văn phòng, số 60 Hòa Bình, P.5, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
  • Email: info@honglonglaw.com

Tọa đàm góp ý kiến của các bên liên quan về chương trình đào tạo Khoa Luật